Đọc chỉ số công tơ cơ
Kẹp đo điện trở đất  CA-6412
Kẹp đo điện trở đất CA-6412
Mua hàng
Kẹp đo điện trở đất  CA-6410
Kẹp đo điện trở đất CA-6410
Mua hàng
Máy đo điện trở đất CA-6423
Máy đo điện trở đất CA-6423
Mua hàng
Đồng hồ đo điện trở đất CA-6421
Đồng hồ đo điện trở đất CA-6421
Mua hàng
Kẹp đo điện trở đất CA-6416
Kẹp đo điện trở đất CA-6416
Mua hàng
Kẹp đo điện trở đất  CA-6417
Kẹp đo điện trở đất CA-6417
Mua hàng
Máy đo điện trở đất Fluke 1630
Máy đo điện trở đất Fluke 1630
Mua hàng
Máy đo điện trở đất Fluke 1625/1623
Máy đo điện trở đất Fluke 1625/1623
Mua hàng
Máy đo điện trở đất Fluke 1621
Máy đo điện trở đất Fluke 1621
Mua hàng
Máy đo điện trở đất Hioki 3151 (10/100/1000Ω)
Máy đo điện trở đất Hioki 3151 (10/100/1000Ω)
Mua hàng
Thiết bị đo điện trở đất Kyoritsu- K4300 ( 200/2000Ω)
Thiết bị đo điện trở đất Kyoritsu- K4300 ( 200/2000Ω)
Mua hàng
Máy đo điện trở đất cột viễn thông Hioki 3143
Máy đo điện trở đất cột viễn thông Hioki 3143
Mua hàng
Ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357
Ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357
Mua hàng
Máy đo điện trở đất Extech 382252
Máy đo điện trở đất Extech 382252
Mua hàng
Máy đo điện trở đất - Điện trở suất KYORITSU 4106, K4106
Máy đo điện trở đất - Điện trở suất KYORITSU 4106, K4106
Mua hàng
1
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ thiết bị đo lường

0942 066 577

Skype

Hỗ trợ vật tư Viễn Thông

0903454622

Skype

Hỗ trợ Vật tư điện

0914 719 228

Skype

Kế toán

024.39985585

Skype
Đối tác

Bản quyền thuộc Cty CP thiết bị TECH IN (Copyright of Tech In Equipment Joint Stock Company)