Đọc chỉ số công tơ cơ
Đồng hồ vạn năng không dây Fluke-CNX3000
Đồng hồ vạn năng không dây Fluke-CNX3000
Mua hàng
Thiết bị đo kỹ thuật số vạn năng Fluke 8808A
Thiết bị đo kỹ thuật số vạn năng Fluke 8808A
Mua hàng
Thiết bị đo vạn năng Fluke 8845A / 8846A
Thiết bị đo vạn năng Fluke 8845A / 8846A ( 2 dòng sản phẩm )
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 1587/ET
Đồng hồ vạn năng Fluke 1587/ET
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 1577/1587
Đồng hồ vạn năng Fluke 1577/1587 ( 2 dòng sản phẩm)
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 114
Đồng hồ vạn năng Fluke 114
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 116/62 Max +
Đồng hồ vạn năng Fluke 116/62 Max +
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 116
Đồng hồ vạn năng Fluke 116
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 113
Đồng hồ vạn năng Fluke 113
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 115
Đồng hồ vạn năng Fluke 115
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 117
Đồng hồ vạn năng Fluke 117
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 233
Đồng hồ vạn năng Fluke 233
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 177
Đồng hồ vạn năng Fluke 177
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 175
Đồng hồ vạn năng Fluke 175
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke 179
Đồng hồ vạn năng Fluke 179
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke-28-II-EX
Đồng hồ vạn năng Fluke-28-II-EX
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke-28-II
Đồng hồ vạn năng Fluke-28-II
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke-27-II
Đồng hồ vạn năng Fluke-27-II
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke-83-5
Đồng hồ vạn năng Fluke-83-5
Mua hàng
Đồng hồ vạn năng Fluke-87-5
Đồng hồ vạn năng Fluke-87-5
Mua hàng
Ampe đo dòng dò vạn năng Fluke 287 /FVF
Ampe đo dòng dò vạn năng Fluke 287 /FVF
Mua hàng
123
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ thiết bị đo lường

0942 066 577

Skype

Hỗ trợ vật tư Viễn Thông

0903454622

Skype

Hỗ trợ Vật tư điện

0914 719 228

Skype

Kế toán

024.39985585

Skype
Đối tác

Bản quyền thuộc Cty CP thiết bị TECH IN (Copyright of Tech In Equipment Joint Stock Company)