Đọc chỉ số công tơ cơ
Máy ép cos thủy lực 100 tấn
Trong quá trình thi công để đảm bảo độ an toàn tránh các rủi ro ...
Mua hàng
Bộ thiết bị đo đa năng Fluke-CNX3000/HVAC
Bộ thiết bị đo đa năng Fluke-CNX3000/HVAC
Mua hàng
Bộ dụng cụ kiểm tra điện nhiệt Fluke-62-Max+/T+Pro/1AC
Bộ dụng cụ kiểm tra điện nhiệt Fluke-62-Max+/T+Pro/1AC
Mua hàng
Bộ dụng cụ kiểm tra nhiệt điện Fluke-62 Max+/323/1AC
Bộ dụng cụ kiểm tra nhiệt điện Fluke-62 Max+/323/1AC
Mua hàng
Bộ dụng cụ kiểm tra điện và nhiệt độ Fluke-600 Max+/T5-600/1AC
Bộ dụng cụ kiểm tra điện và nhiệt độ Fluke-600 Max+/T5-600/1AC
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke-725Ex
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke-725Ex
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 5500A
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 5500A
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ áp Fluke 718
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ áp Fluke 718
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ áp Fluke 717
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ áp Fluke 717
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ, độ ẩm Fluke 1620A
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ, độ ẩm Fluke 1620A
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ IR Fluke 4180/4181
Thiết bị hiệu chuẩn định cỡ IR Fluke 4180/4181
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn đo lường Fluke 9142/9143/9144
Thiết bị hiệu chuẩn đo lường Fluke 9142/9143/9144
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn Field Dry-Well Fluke 9103/9140/9141
Thiết bị hiệu chuẩn Field Dry-Well Fluke 9103/9140/9141
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ Fluke 724
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ Fluke 724
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp điện Fluke 707Ex
Thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp điện Fluke 707Ex
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ Fluke 714
Thiết bị hiệu chuẩn Nhiệt độ Fluke 714
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 712 RTD
Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 712 RTD
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 725
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 725
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 726
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 726
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn dạng tài liệu Fluke 754
Thiết bị hiệu chuẩn dạng tài liệu Fluke 754
Mua hàng
Thiết bị hiệu chuẩn dạng tài liệu Fluke 753
Thiết bị hiệu chuẩn dạng tài liệu Fluke 753
Mua hàng
12
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ thiết bị đo lường

0942 066 577

Skype

Hỗ trợ vật tư Viễn Thông

0903454622

Skype

Hỗ trợ Vật tư điện

0914 719 228

Skype

Kế toán

024.39985585

Skype
Đối tác

Bản quyền thuộc Cty CP thiết bị TECH IN (Copyright of Tech In Equipment Joint Stock Company)