Tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm mà TECH IN có thời gian bảo hành riêng với từng sản phẩm

Bản quyền thuộc Cty CP thiết bị TECH IN (Copyright of Tech In Equipment Joint Stock Company)