Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bổ trợ An Tâm Hạnh Phúc

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt thị trường sản phẩm Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa “An Tâm Hạnh Phúc”. Đây là sản phẩm bổ trợ thêm cho Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính, để mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước những rủi ro không may trong cuộc sống.

Ngân hàng Vietbank có tân Tổng Giám đốc

Theo NH này, đây là sự thay đổi nằm trong kế hoạch của Vietbank nhằm chuyên nghiệp hóa, tách bạch chức năng quản trị và điều hành theo chuẩn mực chung.

Bản quyền thuộc Cty CP thiết bị TECH IN (Copyright of Tech In Equipment Joint Stock Company)